Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

 

                              

 

 

W dniu 23 października 2020 r. rząd ogłosił Program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program łączy działania na szczeblu rządowym i samorządowym i jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 r. życia) , zwanych dalej „Seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny czy przyznanych przez MGOPS w Lubsku  usług opiekuńczych zabezpieczyć się w artykuły podstawowej potrzeby.

 

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej) lub załatwienie spraw urzędowych niewymagających podpisu Seniora.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

 

Aby skorzystać z pomocy można dzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11

 

bądź bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku pod nr telefonu:  68 455 83 80, 68 455 83 82, 68 455 83 83.

 

Szczegółowe zasady realizacji zadania (usługi) zawarte są na stronie internetowej MGOPS w Lubsku – komunikat kierownika w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBSKU O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW, W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z wzrastającą liczbą przypadków zachorowań w Polsce (ustanowienia terenu całej Polski czerwonej strefy zagrożenia), w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, wprowadzam z dniem 29.10.2020 r. następujące zasady funkcjonowania jednostki:

  • Uprasza się o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w Ośrodku do absolutnego minimum;
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku obsługiwał będzie interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Pracownicy socjalni  tel.:

68 455 83 84;  68 455 83 85;  68 455 83 86;  68 455 83 87;  68 455 83 92; 

68 455 83 94;  68 455 83 93;  68 455 83 86;  68 455 83 87

            Asystent rodziny  tel.:

            68 455 83 89

            Sprawozdawczość/Zespół interdyscyplinarny  tel.:

            68 455 83 88

            Kierownictwo  tel.:

            68 455 83 83;  68 455 83 82

            Sekretariat tel:

            68 455 83 80,  fax 68 455 83 81

            Księgowość/ Kasa  tel.:

            68 455 83 90;  68 455 83 91

  • Ponadto, możliwy jest również kontakt:

- za pośrednictwem platformy e PUAP

- pocztą tradycyjną na MGOPS w Lubsku

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów poszczególnych pracowników, adresy mailowe znajdują się również na stronie internetowej Ośrodka: www.mgops.lubsko.pl

 

Lubsko, dnia 28.10.2020 r.                                                                

                                                                                                       Kierownik MGOPS w Lubsku

                                                                                                                Lidia Rogacewicz

Program "Wspieraj Seniora"

Komunikat kierownika MGOPS w Lubsku

w sprawie realizacjo Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje wszystkich zainteresowanych, że przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Mając na uwadze wytyczne realizacji w/w Programu, MGOPS w Lubsku podaje poniżej zasady realizacji zadania:

1/ Program dedykowany jest osobom w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

2/ Aby skorzystać z pomocy osoba dzwoni  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach  programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów  tel. 22 505 11 11

3/ Koszty zakupów pokrywa senior.

4/ Zakres zakupów: artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny

     osobistej.

 

5/ Działania Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji usługi (zrobienie zakupów):

    a/ Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku kontaktuje się

        telefonicznie z osobą zgłaszającą potrzebę i informuje osobę o kolejnych czynnościach

        przy realizacji zadania (np. potwierdza żądanie usługi, adres zamieszkania, przypomina o

        zachowaniu reżimu sanitarnego itp., ustala formę środka płatniczego, ustala  wysokość

        gotówki, przypuszczalną godzinę przybycia pracownika itp.)

   b/  Dostarcza osobiście zrobione zakupy, przedkłada paragony ze sklepu/pów, rozlicza się z

        przekazanej wcześniej gotówki, bądź – w przypadku wcześniejszych ustaleń – przyjmuje

       gotówkę od zgłaszającego usługę.

 

6/ Zastrzega się, że pracownik MGOPS w Lubsku podejmuje decyzję, w jakim sklepie

     dokonuje zakupów.

7/ Aby zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom przy realizacji zadania informujemy, iż

    pracownik dokonujący zakupów posiada zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do

    dokonania zakupów i klient – osoba zlecająca zakupy,  każdorazowo może żądać

    sprawdzenia tożsamości osoby z posiadanym zaświadczeniem.

Wystawione pracownikowi zaświadczenie ma ważność do końca 2020 roku i powinno zawierać dane pracownika tj. imię i nazwisko.

Zaświadczenie posiada pieczęć nagłówkową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku i podpis kierownika bądź zastępcy kierownika MGOPS w Lubsku.

 

 

 

Słownik:

Klient – osoba zgłaszająca usługę

Pracownik- osoba zatrudniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku uprawniona (posiadająca zaświadczenie) do realizacji zadania.

MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

                                                 

                                                                                                Kierownik

                                                                                            MGOPS w Lubsku

                                                                                         /-/  Lidia Rogacewicz

 

 

 

PCPR w Żarach poszukuje wolontariuszy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że Starostwo Powiatowe w Żarach poszukuje osób, które w sytuacji kryzysowej mogłyby wesprzeć pracę pracowników w powiatowych placówkach opieki całodobowej m.in. w domach dziecka lub domach pomocy społecznej.

Chętnych wolontariuszy i osoby dobrej woli prosimy o kontakt z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach pod numerem telefonu: 694 4647 483.