Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

UWAGA! Zmiana formy pomocy na dożywianie

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce i zamknięciem placówek oświaty, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku podjął decyzję o zmianie przyznanej pomocy w formie posiłków w placówkach oświaty na świadczenie pieniężne od 1 kwietnia 2020 r.

Prosimy o składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją w powyższej sprawie, co skróci czas oczekiwania na wydanie nowych decyzji administracyjnych oraz wypłatę świadczeń. W przypadku braku wpływu podań zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu.