Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Zmiana rejonizacji pracowników socjalnych

Uwaga Od 1 czerwca 2020 r.  następuje zmiana w dotychczasowej rejonizacji pracowników socjalnych.

Aktualne rejony pracy socjalnej zamieszczone są w zakładce PRACOWNIK SOCJALNY, a także na drzwiach wejściowych do biur.