Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

ObrazekWojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze organizuje spotkania informacyjne dla osób młodych zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkania odbędą się w Zielonej Górze - 10 kwietnia 2019 r. oraz w Gorzowie Wielkopolskim - 11 kwietnia 2019 r. Projekty przeznaczone są dla osób w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w województwie lubuskim, z następujących grup:

  • osoby bierne zawodowo, które nie pracują (ale nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ) i nie szkolą (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych);
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  • ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
  • imigranci.

Więcej informacji: http://power.wupzielonagora.praca.gov.pl/-/9249846-spotkanie-aktywizacyjne-dla-osob-mlodych oraz w załączniku spotkanie - pismo do OPS Serdecznie zapraszamy ;o)