Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

UWAGA! Zmiana rejonizacji pracowników socjalnych

Od 1 sierpnia 2019 r.  nastąpi zmiana w dotychczasowej rejonizacji pracowników socjalnych.

Aktualne rejony pracy socjalnej zamieszczone są w zakładce PRACOWNIK SOCJALNY, a także na drzwiach wejściowych do biur.