Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

ZWIĘKSZENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO SKORZYSTANIA Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ- BANKI ŻYWNOŚCI

ObrazekInformujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległa wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Obowiązujące kryterium dochodowe wynosi 200 % kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie. Celem wprowadzonych zmian jest objęcie pomocą w ramach PO PŻ jak największej liczby osób, w szczególności tych, które nie kwalifikują się do świadczeń z pomocy społecznej, a których sytuacja bytowa jest bardzo trudna. W związku z powyższym osoby potrzebujące wsparcia w formie produktów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.