Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Komunikat Kierownika MGOPS w Lubsku w sprawie dyżurów pracowników skierowany do osób objętych kwarantanną

Dotyczy tylko dla osób objętych kwarantanną domową !

 

Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji (zgłoszonych do SANEPIDU), w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy, w celu uzyskania pomocy w formie żywności i leków proszone są o zgłaszanie takich przypadków do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

Pracownicy pracują w godzinach:

-  poniedziałek od 7,30 do 17,00

-  wtorek – czwartek  od 7,30 do 15,30

-  piątek  od 7,30 do 14,00

Numery telefonów pracowników socjalnych, kierownictwa oraz innych osób zatrudnionych w MGOPS w Lubsku są zamieszczone na stronie internetowej.

Po godzinach urzędowania (w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19) MGOPS w Lubsku uruchamia dyżury:

- w dni powszednie do godz. 19,00

- w soboty, niedziele od 7,30 do 19,00

Telefon dyżurny:  535 088 275

 

Informacje dot. numerów telefonów i adresy mailowe ośrodków pomocy społecznej w Polsce pełniących dyżury dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową podane są na platformie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujących