Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Program "Wspieraj Seniora 2"

Lubsko, dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

Kontynuacja programu „Wspieraj Seniora”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia ma polegać na dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem (artykuły podstawowej potrzeby tj. spożywcze, środki higieny osobistej), dostarczanie ciepłych posiłków, wyprowadzenia psa, załatwienie drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez infolinię: 22 505 11 11

bądź bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami:

68 455 83 80;     68 455 83 82;     68 455 83 83

 

Plakat y informacj o kontunuacji programu Wspieraj Seniora