Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Badanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Lubsko

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Lubsko!

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku prowadzi badanie zjawiska przemocy w rodzinie.

Badanie skierowane jest do osób dorosłych i będzie prowadzone przy wykorzystaniu anonimowej ankiety dostępnej online na stronie www Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku w zakładce "Badanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Lubsko" (preferowane) lub w formie papierowej dostępnej w siedzibie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku ul. 3 Maja 1. Badanie prowadzone będzie do 30.09.2021 r.

Otrzymane wyniki posłużą do stworzenia diagnozy zjawiska przemocy w Gminie Lubsko i staną się częścią nowego gminnego programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie planowanego na lata 2022-2027. 

 

Ankieta dostępna jest także pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1oWJVq36PCM7woGHae1e7c9LRk2nLM0e7YpzIHMXRp2k/edit?usp=sharing

 

Gorąco zachęcamy do udziału.