Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Wybór partnera do projektu - zakończenie naboru

W związku z ogłoszeniem z dnia 15.06.2021 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że dokonał wyboru następującego partnera:

1. Firma Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.