Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Pomoc żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIWA 2014 - 2020
PODPROGRAM 2021

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Podprogram 2021


Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji:  grudzień 2021 r. -  maj 2022 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Od dnia 01.01.2022 r.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

•1707,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

•1320,00zł w przypadku osoby w rodzinie,

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Po pomoc żywnościową można się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku  ul. 3 Maja 1.

Jakie produkty można otrzymać?
Osoby potrzebujące otrzymują między innymi artykuły:

zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021

 

Nazwa artykułu spożywczego

Ilość artykułu spożywczego na osobę
(kg/l)

I.

Artykuły warzywne i owocowe

 

1.

Groszek z marchewką

3,20

2.

Koncentrat pomidorowy

1,12

3.

Powidła śliwkowe

1,50

II.

Artykuły skrobiowe

 

4.

Makaron jajeczny świderki

4,50

5.

Kasza jęczmienna

1,00

III.

Artykuły mleczne

 

6.

Mleko UHT

5 litrów

IV.

Artykuły mięsne

 

7.

Szynka drobiowa

1,80

8.

Szynka wieprzowa mielona

1,20

9.

Filet z makreli w oleju

0,85

V.

Cukier

 

10.

Cukier biały

4,00

VI.

Tłuszcze

 

11.

Olej rzepakowy

4 litry

 

S U M A

28,17

 

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,50 kg).

Podczas dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.

Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

•przygotowania posiłków,

•dietetyki oraz zdrowego odżywiania,

•sprawnego zarządzania budżetem domowym,

•zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania w ramach środków towarzyszących współfinansowane są przez Unię Europejską

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".