Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

kosz kwiatów

 

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego, które jest świętem wszystkich osób pracujących na rzecz potrzebujących pomocy chciałabym złożyć życzenia.

Dziękuję za lojalność, troskę w niesieniu pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka, empatię, wrażliwość oraz za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Lubsko.

Życzę  nam wszystkim wytrwałości, zaangażowania i energii na dalsze lata pracy.
Niech każdy dzien przynosi poczucie s
pełnienia z wykonywanej pracy zawodowej oraz  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
Iwona Mikołajczyk