Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Nabór osób chętnych do świadczenia usług w projekcie "Twój dom przyjaznym miejscem opieki”

Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach (Beneficjent) w ramach realizacji projektu „TWÓJ DOM PRZYJAZNYM MIEJSCEM OPIEKI”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Beneficjent poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich dla uczestników projektu, tj. osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób starszych i/lub niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestnictwa projekcie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych (usług opiekuńczych i asystenckich) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób starszych i w podeszłym wieku, długotrwale lub ciężko chorych oraz osób samotnych.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 37 osób, tj. 24 kobiet i 13 mężczyzn.

Wszelkie informacje dotyczące projektu oraz Regulamin, a także wzory dokumentów, znajdują się w Biurze Projektu, tj. Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, Al. Jana Pawła II 3, 68-200 Żary, (tel. 721 946 070). Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.