Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Zakończenie projektu "To w rodzinie wszystko się zaczyna"

W grudniu 2022r. zakończył się projekt socjalny " To w rodzinie wszystko się zaczyna" trwający 2 miesiące. Głównym celem projektu było kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Uczestniczki biorące aktywny udział w projekcie otrzymały dyplomy.