Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Informacja dotycząca usług opiekuńczych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że od 1 stycznia 2023 r. usługi opikuńcze sprawowane są przez fifmę Medis24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego, którego Kierownikiem Regionalnym jest Pani Izabella Skrzypczak.

Obecnie usługi opiekuńcze realizowane są przez 5 doświadczonych opiekunek, a całkowity koszt 1 godziny sprawowanych usług opiekuńczych wynosi 32,45 zł. Istnieje możliwość dofinansowania przez Gminę Lubsko do sprawowanych usług opiekuńczych, przy spełnieniu odpowiednich warunków finansowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby MGOPS w Lubsku.