Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Możliwość składania wniosków elektronicznych o dofinansowanie ze środków PFRON

Oddział Lubuski PFRON informuje, że od 1 stycznia 2020 r. na terenie wszystkich powiatów województwa lubuskiego istnieje możliwość elektronicznego naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON udziału w turnusach rehabilitacyjnych oraz wniosków na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, składanych przez osoby z niepełnosprawnościami za pomocą sytemu SOW.

Od 1 marca 2020 r. elektroniczny nabór wniosków będzie możliwy w ramach realizowanego przez powiaty programu "Aktywny samorząd", również adresowanego do osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/