Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Wnioski o 500+ na nowy okres zasiłkowy

Od 1 lutego można już składać wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Teraz łatwo i wygodnie można złożyć wniosek o 500+ przez bezpłatną aplikację mobilną mZUS. Aplikacja mZUS jest przeznaczona dla osób, które mogą skorzystać z programów świadczeń dla rodzin, tj. świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia dobry start 300+. Wyjątek stanowią dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Aplikację wystarczy ściągnąć na swój telefon i powiązać z profilem na PUE ZUS. Złożenie wniosku dzięki aplikacji jest najwygodniejszą formą i trwa zaledwie kilka minut.

Więcej informacji o nowym narzędziu znajdą Państwo na naszej stronie Więcej o aplikacji mZUS .

Informacje o przysługujących świadczeniach rodzinnych można znaleźć na stronie ZUS:  Więcej o świadczeniu 500+.

Kasa MGOPS w Lubsku

Informujemy, że kasa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku czynna jest od dnia 1 lutego 2023r. codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00-12.00.

Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2021 Plus

Informujemy, iż od 24 stycznia 2023r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku mogą zgłaszać się osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy w postaci produktów żywnościowych w ramach  Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” Podprogram 2021 Plus. Podstawą do kwalifikacji jest wypełnienie oświadczenia o dochodach oraz skierowania do Programu.

Do celów weryfikacji należy przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny za m-c poprzedzający złożenie oświadczenia tj. grudzień 2022 r. 

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Od dnia 01.01.2022 r.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

1707,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 

1320,00zł w przypadku osoby w rodzinie,