Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Oferta pracy w ramach programu MRiPS - asystent osoby niepełnosprawnej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku

poszukuje osób chcących podjąć pracę jako:

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

w  ramach realizowanego resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

1. Usługi asystenta mogą świadczyć:

     * osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej;  opiekun osoby starszej; opiekun medyczny; pedagog; psycholog; terapeuta zajęciowy; pielęgniarka; fizjoterapeuta;
     * osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
    * osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

Ponadto, mile widziane umiejętności organizacyjne, samodzielność w działaniu, kreatywność, odporność na stres.

 

2. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

    * wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

    * wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

    * załatwianiu spraw urzędowych;

    * korzystaniu z dóbr kultury (np.  muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

    * w przypadku dzieci – zaprowadzenie do placówki oświatowej lub przyprowadzenie  ich z niej.

 

3. Warunki zatrudnienia: umowa cywilno-prawna.

4. Koszt realizacji usługi: - 40 zł brutto za godzinę.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 Maja 1 osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20.10.2021 r.

Informacje w sprawie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” można uzyskać pod nr telefonu: 68 455 83 83 w godz. 10:00 do 15:00.

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
 • poprzez email pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe.

Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.

Prowadzimy również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na naszej stronie internetowej oraz w social mediach.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem https://psycholog-dla-ozn.pl

MGOPS w Lubsku nieczynny

Mając na uwadze organizację funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku informujemy, że w dniu 13 września 2021 r. Ośrodek będzie nieczynny w godz. od  9:00  do  17:00.

 

Wnioski/podania w tym dniu prosimy umieszczać w skrzynce pocztowej, zamontowanej przy drzwiach wejściowych Ośrodka.

Utrudnienia spowodowane są szkoleniem w tym dniu wszystkich pracowników.

Za wynikłe ograniczenia przepraszamy.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w powiecie żarskim

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja
w powiecie żarskim

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują
4 punkty w pięciu miejscowościach, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.

 

Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie. 

Jak skorzystać ze wsparcia

Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady: pod numerem
536 885 770 (w godzinach pracy Urzędu)oraz na stronie internetowej https://edukacja-prawna.info.pl/powiat-zarski/

 

            Pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie punkty poradnictwa działają w okresie epidemii CIVID-19. Jednakosobiste udzielanie porad w punktach może zostać czasowo zawieszone. Wówczas porady odbywają się przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

 

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów

 

 1. Starostwo Powiatowe
  ul. Aleja Jana Pawła II 5

68-200 Żary
poniedziałek - czwartek: 7.00-11.00, piątek: 9.30-13.30

 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 maja 1

68-300 Lubsko
poniedziałek: 8.00-12.00, wtorek, środa, piątek: 7.30-11.30

 

3. Urząd Gminy

     ul. Rynek 2                                                                                                                             

    68-343 Brody

     czwartek 8.00-12.00

 

4. Urząd Gminy

ul. XX-lecia 20, pok. 317

68-320 Jasień
poniedziałek- piątek: 8.00-12.00

 

5. Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Parkowa 17

68- 219 Tuplice
poniedziałek- piątek: 8.00-12.00

 

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
  

Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

- nr tel. 515 856 516 w każdy wtorek w godzinach od 15.00-16.00

Bezpłatne porady korespondencyjne:

 • e-mailowo - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
 •  
 • Ważne: W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia. Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 •  

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 

Punkty nieodpłatnej pomocysą prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM - jako zadanie publiczne zlecone przez Powiat Żarski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

 

Wybór partnera do projektu - zakończenie naboru

W związku z ogłoszeniem z dnia 15.06.2021 r. o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że dokonał wyboru następującego partnera:

1. Firma Project Hub sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań

Na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta.