Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Informacja dotycząca usług opiekuńczych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że od 1 stycznia 2023 r. usługi opikuńcze sprawowane są przez fifmę Medis24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego, którego Kierownikiem Regionalnym jest Pani Izabella Skrzypczak.

Obecnie usługi opiekuńcze realizowane są przez 5 doświadczonych opiekunek, a całkowity koszt 1 godziny sprawowanych usług opiekuńczych wynosi 32,45 zł. Istnieje możliwość dofinansowania przez Gminę Lubsko do sprawowanych usług opiekuńczych, przy spełnieniu odpowiednich warunków finansowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy do siedziby MGOPS w Lubsku.

Zakończenie projektu "To w rodzinie wszystko się zaczyna"

W grudniu 2022r. zakończył się projekt socjalny " To w rodzinie wszystko się zaczyna" trwający 2 miesiące. Głównym celem projektu było kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Uczestniczki biorące aktywny udział w projekcie otrzymały dyplomy. 

Serdeczne podziękowania dla Darczyńców!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku składają serdeczne podziękowania Darczyńcom za hojne serca, dzięki którym najbardziej potrzebujące rodziny mogły otrzymać pomoc w formie artykułów żywnościowych, leków i środków higienicznych.

Paczka żywnościowaArtykuły żywnościoweArtykuły żywnościoweArtykuły żywnościoweArtykuły żywnościowe