Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Apel o pomoc dla uchodźców z Ukrainy!!!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Lubsko !!!

Serdecznie dziękujemy za Wasze otwarte serca i szczerą pomoc ofiarowaną uchodźcom z Ukrainy!

W pomieszczeniach gospodarczych po byłej Szkole Podstawowej Nr 2 przy al. Niepodległości w Lubsku został utworzony punkt zdawczo-odbiorczy czynny codziennie od 10:00 do 20:00. Tam przechowywane są dary przekazywane przez Was w pierwszym odruchu dobroci i solidarności z ludnością z Ukrainy. Obsługą punktu zajmują się pracownicy Gminy, członkowie organizacji  pozarządowych, a także ludzie dobrej woli, którzy poświęcają swój czas, aby służyć pomocą człowiekowi w potrzebie.

Większość niezbędnych rzeczy została już rozdysponowana dla zgłaszających się do punktu Ukraińców. Jednak potrzeby nadal są bardzo duże, gdyż codziennie do punktu przybywają kolejni nowi mieszkańcy Ukrainy – czasem tylko z jedną reklamówką, które nie mają nic a potrzebują praktycznie wszystkiego.

Zwracamy się zatem z ogromnym apelem o dalsze wsparcie dla naszych pokrzywdzonych sąsiadów uciekających przed wojną.

Aktualnie najpotrzebniejsze są:

serce dla Ukrainy

- materace, koce, pledy, poduszki, kołdry (w dobrym stanie lub nowe), ręczniki, pościel,

- art. chemiczne: proszki/płyny/żele do prania,

- art. higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki higieniczne, żele/mydła/szampony, przybory do czesania, golenia, antyperspiranty, pasty i szczoteczki do zębów, 

kremy uniwersalne do ciała i/lub do rąk, żele antybakteryjne/antywirusowe,

- środki opatrunkowe, preparaty odkażające, bandaże zwykłe i elastyczne, gazy, preparaty witaminowe, środki przeciwbólowe dostępne bez recepty,

- art. żywnościowe długoterminowe i zapakowane hermetycznie: makarony, kasze, ryż, konserwy mięsne, rybne, pasztety, paprykarze, dżemy, powidła, mleko w kartonach, olej, pieczywo chrupkie, batony energetyczne, dania instant, kawa, 

herbata, cukier, woda,

- nieużywana lub w dobrym stanie bielizna, piżamy, skarpety, rajstopy, odzież wierzchnia dostosowana do pory roku, okrycia głowy.

Prosimy o nieprzynoszenie innej odzieży, obuwia i maskotek, gdyż tego na chwilę obecną mamy w nadmiarze.

Informacje dotyczące bieżącego zapotrzebowania będą aktualizowane.

 

Pomoc prawna dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców - Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі

 

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

 

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść  kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oferta systemu nieodpłatnej pomocy dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, jednak można skorzystać z wizyty w punkcie w asyście tłumacza, jak również uzyskać poradę prawną z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje o systemie  nieodpłatnej  pomocy znajdują się w informatorze, który zawiera  podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy.

Więcej informacji w Informatorze: files/Informator_-_Ochrona_udzielana_cudzoziemcom_na_terytorium_Rzeczypospolitej_Polskiej_1.pdf

 

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі 

 

У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, має право на допомогу.

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу.

 

Pomoc żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIWA 2014 - 2020
PODPROGRAM 2021

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020
Podprogram 2021


Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji:  grudzień 2021 r. -  maj 2022 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Od dnia 01.01.2022 r.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

•1707,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

•1320,00zł w przypadku osoby w rodzinie,

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Po pomoc żywnościową można się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku  ul. 3 Maja 1.

Jakie produkty można otrzymać?
Osoby potrzebujące otrzymują między innymi artykuły:

zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021

 

Nazwa artykułu spożywczego

Ilość artykułu spożywczego na osobę
(kg/l)

I.

Artykuły warzywne i owocowe

 

1.

Groszek z marchewką

3,20

2.

Koncentrat pomidorowy

1,12

3.

Powidła śliwkowe

1,50

II.

Artykuły skrobiowe

 

4.

Makaron jajeczny świderki

4,50

5.

Kasza jęczmienna

1,00

III.

Artykuły mleczne

 

6.

Mleko UHT

5 litrów

IV.

Artykuły mięsne

 

7.

Szynka drobiowa

1,80

8.

Szynka wieprzowa mielona

1,20

9.

Filet z makreli w oleju

0,85

V.

Cukier

 

10.

Cukier biały

4,00

VI.

Tłuszcze

 

11.

Olej rzepakowy

4 litry

 

S U M A

28,17

 

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,50 kg).

Podczas dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.

Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

•przygotowania posiłków,

•dietetyki oraz zdrowego odżywiania,

•sprawnego zarządzania budżetem domowym,

•zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania w ramach środków towarzyszących współfinansowane są przez Unię Europejską

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI PANDEMICZNYMI ORAZ SZERZENIEM SIĘ WARIANTU KORONAWIRUSA OMIKRON:

 • UPRZEJMIE PROSIMY O MAKSYMALNE OGRANICZENIA SWOICH WIZYT W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBSKU;
   
 • KLIENCI BEZ MASECZKI OCHRONNEJ NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANI;
   
 • WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ PAPIEROWĄ PROSZĘ UMIESZCZAĆ W ZAMONTOWANEJ NA ŚCIANIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SKRZYNCE POCZTOWEJ;
   
 • PRACOWNICY SOCJALNI BĘDĄ WIZYTOWAĆ ŚRODOWISKA TYLKO W SPRAWACH TEGO WYMAGAJĄCYCH;
   
 • OSOBY, KTÓRE ODBIERAJĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W KASIE SĄ PROSZONE O ZMIANIE FORMY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ NA PRZELEWY NA KONTA BANKOWE;
   
 • WSZELKIE PYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ POD WSKAZANE NUMERY TELEFONÓW:
 •   PRACOWNICY SOCJALNI:  
  SEKRETARIAT            0 68 455 83 80 CHUDA-JAKIMIAK PAULINA   0 68 455 83 96
  KIEROWNIK                0 68 455 83 83 GOŁASZEWSKA ANETA    0 68 455 83 93
  Z-CA KIEROWNIKA    0 68 455 83 82 KUCHARSKA MAGDALENA   0 68 455 83 85
  KASA                           0 68 455 83 91 KUZIARA ELŻBIETA 0 68 455 83 94
   

  OCIMEK JOANNA

  0 68 455 83 86

  ASYSTENCI RODZIN PALUCH BEATA 0 68 455 83 84
  FĄFARA MONIKA, BĘDKOWSKA ELŻBIETA SALACH MAGDALENA     0 68 455 83 87
  0 68 455 83 89 SKIERT ALICJA    0 68 455 83 97
    ŻURAWICZ SYLWIA        0 68 455 83 92

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON:

 • UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
 • ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

można pobrać w:

 1. biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz parter)
 2. sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku (Lubsko, ul. 3 Maja 1, I piętro)
 3. ze strony internetowej:   
  turnus rehabilitacyjny http://pcprzary.pl/?cat=20 files/wniosek-na-turnus-rehabilitacyjny.docx
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze http://pcprzary.pl/?cat=21 files/przedmioty-ortopedyczne-i-rodki-pomocnicze-2.docx

Informujemy również, iż pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku służą pomocą przy wypełnianiu w/w wniosków. Aby skorzystać z pomocy  należy zgłosić się do sekretariatu MGOPS w Lubsku (Lubsko, ul. 3 Maja 1, I piętro), wcześniej można umówić się telefonicznie (tel. 68 455 83 80).

Pomoc udzielana będzie:

 • poniedziałek–czwartek 8:00 – 11:00
 • piątek                             8:00 – 10:00

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy aby posiadały następujące dokumenty/zaświadczenia:

 • aktualne orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (dobrze byłoby aby był to oryginał);
 • informacje o dochodach swoich/rodziny (w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 • (np. osoba składa wniosek w m-cu lutym b.r., ostatnim kwartałem dla tego wniosku będą miesiące: listopad 2021 r., grudzień 2021 r. oraz styczeń 2022 r. - potwierdzeniem uzyskanego dochodu za m-ce listopad i grudzień 2021 r. będzie PIT z Urzędu Skarbowego, natomiast potwierdzeniem dochodu za m-c styczeń 2022 r. będą miesięczne dochody uzyskiwane przez osobę/rodzinę ze stosunku pracy, świadczeń z ZUS etc.);
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni  (w przypadku dzieci/młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku 16 do 24 roku życia).