Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Dystrybucja artykułów żywnościowych

Od dnia 25.02.2021 r. rozpoczynamy dystrybucję kolejnej tury artykułów żywnościowych z Banków Żywności. Osoby zdeklarowane do korzystania z programu prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednio duże torby i respektowanie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa publicznego ze względu na pandemię koronawirusa.

Jednocześnie informujemy wszystkie osoby zdeklarowane do uczestnictwa w programie, że mają obowiązek odbioru produktów żywnościowych w terminie 3 tygodni od dnia rozpoczęcia ich wydawania. Niewywiązanie się z powyższego skutkować będzie skreśleniem z listy odbiorców produktów żywnościowych od następnej tury ich wydawania.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego prosimy upoważnić inną osobę i poinformować o tym MGOPS w Lubsku.

 

(nr telefonów do kontaktu: 068 455 83 80/82/84/85/86/87/92/93/94/96/97)

Program "Wspieraj Seniora 2"

Lubsko, dnia 20 stycznia 2021 r.

 

 

Kontynuacja programu „Wspieraj Seniora”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło decyzję o przedłużeniu realizacji programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia ma polegać na dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem (artykuły podstawowej potrzeby tj. spożywcze, środki higieny osobistej), dostarczanie ciepłych posiłków, wyprowadzenia psa, załatwienie drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych).

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt przez infolinię: 22 505 11 11

bądź bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerami:

68 455 83 80;     68 455 83 82;     68 455 83 83

 

Plakat y informacj o kontunuacji programu Wspieraj Seniora

 

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

 

                              

 

 

W dniu 23 października 2020 r. rząd ogłosił Program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program łączy działania na szczeblu rządowym i samorządowym i jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 r. życia) , zwanych dalej „Seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu realizację usług wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny czy przyznanych przez MGOPS w Lubsku  usług opiekuńczych zabezpieczyć się w artykuły podstawowej potrzeby.

 

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej) lub załatwienie spraw urzędowych niewymagających podpisu Seniora.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

 

Aby skorzystać z pomocy można dzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11

 

bądź bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku pod nr telefonu:  68 455 83 80, 68 455 83 82, 68 455 83 83.

 

Szczegółowe zasady realizacji zadania (usługi) zawarte są na stronie internetowej MGOPS w Lubsku – komunikat kierownika w sprawie realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020 z dnia 28 października 2020 r.

KOMUNIKAT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBSKU O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW, W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z wzrastającą liczbą przypadków zachorowań w Polsce (ustanowienia terenu całej Polski czerwonej strefy zagrożenia), w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, wprowadzam z dniem 29.10.2020 r. następujące zasady funkcjonowania jednostki:

  • Uprasza się o ograniczenie bezpośrednich kontaktów w Ośrodku do absolutnego minimum;
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku obsługiwał będzie interesantów po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Pracownicy socjalni  tel.:

68 455 83 84;  68 455 83 85;  68 455 83 86;  68 455 83 87;  68 455 83 92; 

68 455 83 94;  68 455 83 93;  68 455 83 86;  68 455 83 87

            Asystent rodziny  tel.:

            68 455 83 89

            Sprawozdawczość/Zespół interdyscyplinarny  tel.:

            68 455 83 88

            Kierownictwo  tel.:

            68 455 83 83;  68 455 83 82

            Sekretariat tel:

            68 455 83 80,  fax 68 455 83 81

            Księgowość/ Kasa  tel.:

            68 455 83 90;  68 455 83 91

  • Ponadto, możliwy jest również kontakt:

- za pośrednictwem platformy e PUAP

- pocztą tradycyjną na MGOPS w Lubsku

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numery telefonów poszczególnych pracowników, adresy mailowe znajdują się również na stronie internetowej Ośrodka: www.mgops.lubsko.pl

 

Lubsko, dnia 28.10.2020 r.                                                                

                                                                                                       Kierownik MGOPS w Lubsku

                                                                                                                Lidia Rogacewicz