Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Program "Wspieraj Seniora"

Komunikat kierownika MGOPS w Lubsku

w sprawie realizacjo Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje wszystkich zainteresowanych, że przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Mając na uwadze wytyczne realizacji w/w Programu, MGOPS w Lubsku podaje poniżej zasady realizacji zadania:

1/ Program dedykowany jest osobom w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii.

2/ Aby skorzystać z pomocy osoba dzwoni  na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach  programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów  tel. 22 505 11 11

3/ Koszty zakupów pokrywa senior.

4/ Zakres zakupów: artykuły podstawowej potrzeby, w tym art. spożywcze, środki higieny

     osobistej.

 

5/ Działania Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji usługi (zrobienie zakupów):

    a/ Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku kontaktuje się

        telefonicznie z osobą zgłaszającą potrzebę i informuje osobę o kolejnych czynnościach

        przy realizacji zadania (np. potwierdza żądanie usługi, adres zamieszkania, przypomina o

        zachowaniu reżimu sanitarnego itp., ustala formę środka płatniczego, ustala  wysokość

        gotówki, przypuszczalną godzinę przybycia pracownika itp.)

   b/  Dostarcza osobiście zrobione zakupy, przedkłada paragony ze sklepu/pów, rozlicza się z

        przekazanej wcześniej gotówki, bądź – w przypadku wcześniejszych ustaleń – przyjmuje

       gotówkę od zgłaszającego usługę.

 

6/ Zastrzega się, że pracownik MGOPS w Lubsku podejmuje decyzję, w jakim sklepie

     dokonuje zakupów.

7/ Aby zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom przy realizacji zadania informujemy, iż

    pracownik dokonujący zakupów posiada zaświadczenie potwierdzające uprawnienia do

    dokonania zakupów i klient – osoba zlecająca zakupy,  każdorazowo może żądać

    sprawdzenia tożsamości osoby z posiadanym zaświadczeniem.

Wystawione pracownikowi zaświadczenie ma ważność do końca 2020 roku i powinno zawierać dane pracownika tj. imię i nazwisko.

Zaświadczenie posiada pieczęć nagłówkową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku i podpis kierownika bądź zastępcy kierownika MGOPS w Lubsku.

 

 

 

Słownik:

Klient – osoba zgłaszająca usługę

Pracownik- osoba zatrudniona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku uprawniona (posiadająca zaświadczenie) do realizacji zadania.

MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku.

 

                                                 

                                                                                                Kierownik

                                                                                            MGOPS w Lubsku

                                                                                         /-/  Lidia Rogacewicz

 

 

 

PCPR w Żarach poszukuje wolontariuszy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, że Starostwo Powiatowe w Żarach poszukuje osób, które w sytuacji kryzysowej mogłyby wesprzeć pracę pracowników w powiatowych placówkach opieki całodobowej m.in. w domach dziecka lub domach pomocy społecznej.

Chętnych wolontariuszy i osoby dobrej woli prosimy o kontakt z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach pod numerem telefonu: 694 4647 483.

Klub Seniora

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku  zawiadamia, że od 1 czerwca 2020r. wznawia działalność Klub Senior +. Wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach

(zachowując reżim sanitarny, o którym  będziemy informować  podczas zajęć).
                                                     
          Kierownik Klubu.

Żywność z Caritas

2020-03-27 Informujemy, że dnia 27.03.2020 r. i 30.03.2020 r. w siedzibie MGOPS w Lubsku wydawana jest żywność z Caritas.