Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja

 

Nowe deklaracje do Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa

ObrazekTrwa nabór do Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa na kolejny rok.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zobowiązane są wypełnić nową deklarację dostępną u pracownika socjalnego lub zastępcy kierownika MGOPS w Lubsku do dnia 31.08.2019 r.

 

Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej z województwa lubuskiego

ObrazekRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prezentuje publikację pn. LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej.

W publikacji zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z województwa lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności handlowej, usługowej i wytwórczej.

Katalog zawiera informacje, dotyczące danych adresowych oraz zakresu oferty wybranych przedsiębiorstw społecznych, działających w województwie lubuskim. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne ale także zamówienia o charakterze komercyjnym.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Przedsiębiorczość społeczna to doskonałe narzędzie uzupełniające system wparcia samorządowego, a także wspierające spójność i równowagę społeczno-gospodarczą w regionie.

Warto nadmienić, że niniejsza publikacja została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania zielonogórskiej spółdzielni socjalnej.

Niniejszy Katalog dostępny jest także w wersji PDF na pod linkiem: http://www.es.lubuskie.pl/