Obrazek

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące sprawowania opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny oraz czasem towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucji. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 3 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji mającymi styczność z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie. Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny:  

Obrazek  

pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc    

 

Obrazek

doradza, jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców

Obrazek       pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów na wspólne spędzanie czasu przez jej członków  

  Obrazek

 

doradza jak zarządzać budżetem domowym

 

Obrazek  

radzi jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe      

informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka

Obrazek

Obrazek       wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz załatwiać sprawy urzędowe

    Obrazek

 

wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji

    Obrazek  

chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych    

Obrazek

 

pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę

 

 

Asystent rodziny pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.