Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Dystrybucja artykułów żywnościowych - wrzesień 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, iż od 5 do 16 września 2022 r. w pomieszczeniach po Barce przy ul. Szkolnej należących do Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku (tył Hotelu "W Starym Kinie" przy ul. Powstańców Wielkopolskich) będą wydawane artykuły żywnościowe z Banków Żywności w godzinach od 8:00-11:00

Osoby, które uprzednio złożyły deklaracje i zostały zakwalifikowane do pomocy zapraszamy po odbiór towarów we wskazanym terminie.

Dystrybucja artykułów żywnościowych - marzec 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku od 2 marca 2022 r. rozpoczął dystrybucję artykułów żywnościowych z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIWA 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021. Żywność wydawana jest w budynku MGOPS w Lubsku w pomieszczeniu -2 w części użytkowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubsku (wejście z boku budynku od strony parku z drewnianymi figurami) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

Pomoc w formie artykułów żywnościowych (poza osobami, które złożyły deklarację uczestnictwa w Programie) przysługuje także Ukraińcom przybywającym do Polski od 24 lutego 2022 r., którzy posiadają status uchodźcy.

 

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2021

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Czas realizacji:  grudzień 2021 r. -  maj 2022 r.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Od dnia 01.01.2022 r.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:

•1707,20zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

•1320,00zł w przypadku osoby w rodzinie,

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy: zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

UWAGA!

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021.

Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?

Po pomoc żywnościową można się zgłosić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku  ul. 3 Maja 1.

Jakie produkty można otrzymać?
Osoby potrzebujące otrzymują między innymi artykuły:

zestaw minimum kilku (tj. co najmniej trzech) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu ustalonego przez IZ dla całego Podprogramu 2021

 

Nazwa artykułu spożywczego

Ilość artykułu spożywczego na osobę (kg/l)

I.

Artykuły warzywne i owocowe

 

1.

Groszek z marchewką

3,20

2.

Koncentrat pomidorowy

1,12

3.

Powidła śliwkowe

1,50

II.

Artykuły skrobiowe

 

4.

Makaron jajeczny świderki

4,50

5.

Kasza jęczmienna

1,00

III.

Artykuły mleczne

 

6.

Mleko UHT

5 litrów

IV.

Artykuły mięsne

 

7.

Szynka drobiowa

1,80

8.

Szynka wieprzowa mielona

1,20

9.

Filet z makreli w oleju

0,85

V.

Cukier

 

10.

Cukier biały

4,00

VI.

Tłuszcze

 

11.

Olej rzepakowy

4 litry

 

S U M A

28,17

 

Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,50 kg).

Podczas dystrybucji żywności wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności i przestrzegania bieżących zaleceń służb sanitarnych.

Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

•przygotowania posiłków,

•dietetyki oraz zdrowego odżywiania,

•sprawnego zarządzania budżetem domowym,

•zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania w ramach środków towarzyszących współfinansowane są przez Unię Europejską

W ramach PO PŻ 2014-2020 działania towarzyszące oferowane są wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, są dostępne na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl w zakładce "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020".

Dystrybucja artykułów żywnościowych z banków żywności

 

ObrazekOd poniedziałku 20 stycznia 2020 r. wydajemy kolejną dostawę produktów żywnościowych pochodzących z banku żywności.

Osoby, które w okresie wakacyjnym złożyły deklarację udziału w programie, proszone są o jak najszybszy odbiór towarów.

UWAGA! Nastąpiła zmiana miejsca wydawania produktów. Aktualnie towary wydawane są w sali Zespołu Caritas przy Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku (wejście od ulicy Szkolnej), od poniedziałku 20.01.2020 r. do środy 29.01.2020 r. w godzinach od 8:30 do 11:30.

Ze względu na ilość i ciężar produktów wymagane jest zaopatrzenie się w duże solidne torby lub środek służący do transportu, np wózek.