Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Aktywni w reintegracji

Od lutego 2023r. ruszyła nowa edycja projektu prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej w Żarach "aktywni w reintegracji" - współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej podziałania 7.4.1 .Aktywne włączenie podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT. zorganizowaną we współpracy z MGOPS. 

W ramach projektu bierze udział 12 osób, klientów MGOPS (10 kobiet i 2 mężczyzn).
Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem.
Życzymy powodzenia wink

Kolejna edycja szkoleń w CIS

Kolejny raz ruszyła nowa edycja projektu od września 2021 r. do marca 2022 r. prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej w Żarach "Reintegracja szansą na lepsze jutro" - współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej podziałania 7.4.1 .Aktywne włączenie podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT. zorganizowaną we współpracy z MGOPS. 

W ramach projektu bierze udział 19 osób, klientów MGOPS (15 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestnicy będą szkolić się w zawodach brukarz i pracownik prac porządkowych z utrzymaniem terenów zielonych. 
Życzymy powodzenia wink

Reintegracja szansą na lepsze jutro

Od 28.12.2020 r. do 28.06.2021 r. w Centrum Integracji Społecznej realizowano projekt pn. "Reintegracja szansą na lepsze jutro" edycja 2020 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna działania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Do projektu zakwalifikowano 16 osób: 15 kobiet i 1 mężczyznę, natomiast projekt ukończyło 14 osób: 13 kobiet i 1 mężczyzna.

Serdecznie gratulujemy smiley

"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" - nowa edycja Centrum Integracji Społecznej w Lubsku

ObrazekZakończyła się trwająca od 1 marca b.r. do 31 sierpnia b.r. edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” zorganizowana  przez Fundację Centrum Rozwoju Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubsku.  Głównym celem zrealizowanego projektu była integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, w tym wsparcie w doskonaleniu posiadanego przygotowania zawodowego o wybranych kierunkach lub pozyskaniu sprawności w wykonywaniu innej pracy.

W projekcie wzięło udział 30 uczestników (20 klientów MGOPS w Lubsku oraz 10 MGOPS w Jasieniu).

Odbiorcy projektu doskonalili się w zawodach:  „opiekun osób starszych”,  „pokojowy/a”,  „pracownik budowlany”,  „pracownik porządkowy do utrzymania terenów zielonych”.  Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć ww. mogli skonfrontować podejmując przez okres 2-ch miesięcy  praktyki w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku  bądź też w firmach budowlanych na terenie miasta Lubsko.

Przy okazji – za umożliwienie podjęcia i ukończenia praktyk –  składamy serdecznie podziękowania dyrekcji DPS w Lubsku oraz pracodawcom firm budowlanych w Lubsku.

Z radością informujemy również, że wzajemna współpraca organizatorów projektu (Fundacja CREG w Żarach) z uczestnikami przebiegła na tyle satysfakcjonująco i owocnie, iż podjęliśmy (MGOPS w Lubsku wraz z ww. Fundacją) decyzję o uruchomieniu nowej edycji projektu „Razem przeciw wykluczeniu” skierowanym głównie do osób ze środowisk wiejskich.

Projekt „ruszył” już od września b.r. i będzie trwał do lutego 2019 r.  Uczestnicy będą szkolić się w zawodach: „pokojowa” oraz „siostra PCK”.

Mamy nadzieję, że podjęte przez uczestników wyzwanie zaowocuje w przyszłości ofensywnością i aktywnością w poszukiwaniu pracy.

 

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej

ObrazekMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje,  iż od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rozpoczęły się zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Centrum Rozwoju Społeczno–Edukacyjno–Gospodarczego w Żarach. Działania prowadzone są zgodnie projektem „Szansa na lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 poddziałania 7.4.1.

 

W edycji bierze udział 30 osób z terenu miasta i gminy Lubsko oraz gminy Jasień.

Każdy z uczestników CIS otrzymuje indywidualne i kompleksowe wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej m.in. poprzez udział w  szkoleniach zawodowych, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, prawnika oraz opiekę pracownika socjalnego.

Każdy uczestnik co miesiąc otrzymuje świadczenie integracyjne, przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W realizowanym projekcie 7.4.1 uczestnicy CIS z gminy Lubsko będą przyuczani do zawodów:

  • Profesjonalne sprzątanie,
  • Pokojówka,
  • Pracownik prac porządkowych z utrzymaniem terenów zielonych,
  • Pracownik budowlany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Po zakończeniu uczestnicy odbędą dwumiesięczne staże zawodowe u pracodawcy, co znacząco zwiększy szanse na rynku pracy.

 

Podkategorie