Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej

ObrazekMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje,  iż od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rozpoczęły się zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundację Centrum Rozwoju Społeczno–Edukacyjno–Gospodarczego w Żarach. Działania prowadzone są zgodnie projektem „Szansa na lepsze Jutro” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 poddziałania 7.4.1.

 

W edycji bierze udział 30 osób z terenu miasta i gminy Lubsko oraz gminy Jasień.

Każdy z uczestników CIS otrzymuje indywidualne i kompleksowe wsparcie w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej m.in. poprzez udział w  szkoleniach zawodowych, wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, prawnika oraz opiekę pracownika socjalnego.

Każdy uczestnik co miesiąc otrzymuje świadczenie integracyjne, przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W realizowanym projekcie 7.4.1 uczestnicy CIS z gminy Lubsko będą przyuczani do zawodów:

  • Profesjonalne sprzątanie,
  • Pokojówka,
  • Pracownik prac porządkowych z utrzymaniem terenów zielonych,
  • Pracownik budowlany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Po zakończeniu uczestnicy odbędą dwumiesięczne staże zawodowe u pracodawcy, co znacząco zwiększy szanse na rynku pracy.