Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" - nowa edycja Centrum Integracji Społecznej w Lubsku

ObrazekZakończyła się trwająca od 1 marca b.r. do 31 sierpnia b.r. edycja projektu „Szansa na lepsze jutro” zorganizowana  przez Fundację Centrum Rozwoju Edukacyjno-Gospodarczego w Żarach we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubsku.  Głównym celem zrealizowanego projektu była integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, w tym wsparcie w doskonaleniu posiadanego przygotowania zawodowego o wybranych kierunkach lub pozyskaniu sprawności w wykonywaniu innej pracy.

W projekcie wzięło udział 30 uczestników (20 klientów MGOPS w Lubsku oraz 10 MGOPS w Jasieniu).

Odbiorcy projektu doskonalili się w zawodach:  „opiekun osób starszych”,  „pokojowy/a”,  „pracownik budowlany”,  „pracownik porządkowy do utrzymania terenów zielonych”.  Wiedzę teoretyczną zdobytą podczas zajęć ww. mogli skonfrontować podejmując przez okres 2-ch miesięcy  praktyki w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku  bądź też w firmach budowlanych na terenie miasta Lubsko.

Przy okazji – za umożliwienie podjęcia i ukończenia praktyk –  składamy serdecznie podziękowania dyrekcji DPS w Lubsku oraz pracodawcom firm budowlanych w Lubsku.

Z radością informujemy również, że wzajemna współpraca organizatorów projektu (Fundacja CREG w Żarach) z uczestnikami przebiegła na tyle satysfakcjonująco i owocnie, iż podjęliśmy (MGOPS w Lubsku wraz z ww. Fundacją) decyzję o uruchomieniu nowej edycji projektu „Razem przeciw wykluczeniu” skierowanym głównie do osób ze środowisk wiejskich.

Projekt „ruszył” już od września b.r. i będzie trwał do lutego 2019 r.  Uczestnicy będą szkolić się w zawodach: „pokojowa” oraz „siostra PCK”.

Mamy nadzieję, że podjęte przez uczestników wyzwanie zaowocuje w przyszłości ofensywnością i aktywnością w poszukiwaniu pracy.