Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Reintegracja szansą na lepsze jutro

Od 28.12.2020 r. do 28.06.2021 r. w Centrum Integracji Społecznej realizowano projekt pn. "Reintegracja szansą na lepsze jutro" edycja 2020 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna działania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Do projektu zakwalifikowano 16 osób: 15 kobiet i 1 mężczyznę, natomiast projekt ukończyło 14 osób: 13 kobiet i 1 mężczyzna.

Serdecznie gratulujemy smiley