Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Kolejna edycja szkoleń w CIS

Kolejny raz ruszyła nowa edycja projektu od września 2021 r. do marca 2022 r. prowadzona przez Centrum Integracji Społecznej w Żarach "Reintegracja szansą na lepsze jutro" - współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej podziałania 7.4.1 .Aktywne włączenie podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT. zorganizowaną we współpracy z MGOPS. 

W ramach projektu bierze udział 19 osób, klientów MGOPS (15 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestnicy będą szkolić się w zawodach brukarz i pracownik prac porządkowych z utrzymaniem terenów zielonych. 
Życzymy powodzenia wink