Zakończył się konkurs pn. "Kochaj - nie krzywdź" organizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny na plakat profilaktyczny. Protokół z wynikami konkursu dostępny jest w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubsku, tj. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom ;o) : - Julianowi, Hannie i Damianowi z grupy przedszkolnej, - Arturowi i Blance z klas I-III, - Julii, Nikoli i Klaudii z klas IV-VII, - Tomaszowi, Gabrieli i Anecie z grupy gimnazjalnej. Nagrodzone plakaty zostaną powielone w drukarni i rozdysponowane wśród instytucji działających na terenie naszej Gminy.