Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu ZI

W dniu 16.11.2020 r. członkowie Komisji Konkursowej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku dokonali wyboru laureatów tegorocznego konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź". 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.

W związku z panującymi obecnie obostrzeniami nagrody zostaną przekazane do szkół, których uczniami są laureaci, w grudniu tego roku lub styczniu 2021 r., natomiast o terminie ich wręczenia będzie decydował dyrektor placówki. 

files/2020/Protok_z_KK-_konkurs_2020.pdf