Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

IV edycja konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstwaowych do udziału w konkursie na wykonanie spotu profilaktycznego pod hasłem „Kochaj – nie krzywdź” - IV edycja. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.

Adresatem konkursu są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Lubsko (w czterech grupach wiekowych - od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej). Celem konkursu jest:

  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • budowanie w świadomości społecznej wizerunku rodziny bez przemocy,
  • pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone oraz rozpowszechnione za pomocą mediów społecznościowych i stron internetowych szkół, Gminy Lubsko oraz placówek pomocowych.

Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do zaangażowania się w lokalną kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udział w niniejszym konkursie. 

Szczegóły w Regulaminie: files/REGULAMIN_KONKURSU-2022-znak_wodny.pdf