W dniu 18.11.2019 r. członkowie komisji konkursowej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubsku dokonali wyboru najlepszych prac konkursowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.

Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2019 r. Szczegółowy termin i miejsce przekazania nagród zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

protokół obrad komisji konkursowej ZI 2019 r.