Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poniżej przedstawiamy publikację "Osobisty plan awaryjny" opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. 

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny.pdf

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny_-_poradnik.pdf