Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

"Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet"

 
plakat "Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet"W październiku 2021 roku Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry wystartowało z projektem pt.“Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet.” Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu uruchomiono pomoc ofiarom przemocy, pomoc osobom których prawa są łamane. 
Oferta obejmuje:
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • dyżury osób pierwszego kontaktu, które pokierują osoby potrzebujące pomocy do specjalistów, umówią na spotkanie, przygotują plan pomocy,
  • telefon alarmowy.
Kontakt: telefoniczny, mailowy lub osobisty. Można kontaktować się też anonimowo.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://baba.org.pl/index.php/projekt-babska-interwencja/

Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aktualnie trwa ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, realizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii zostały przygotowane, dedykowane dzieciom – uczniom szkół podstawowych (z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII), krótkie animowane formy filmowe, nawiązujące do jednego z bolesnych aspektów pandemii -  izolacji, osamotnienia – szczególnie dotkliwych w skutkach dla dzieci i młodzieży, narażonych na agresywne zachowanie ze strony rodziców czy opiekunów albo zaniedbanie.

 

Ważna informacja: podane linki:

  1. do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz
  2. do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

 

są aktywne do 17 grudnia br.

 

Jeżeli nie uda się pobrać animacji do tego czasu, wystarczy poinformować o tym drogą e-mailową realizatora Kampanii – Agencję Reklamową RADNA Sp. z o.o. (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wówczas zostaną wygenerowane i przesłane bezpośrednio pod podany adres e-mail nowe linki z animacjami do pobrania.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poniżej przedstawiamy publikację "Osobisty plan awaryjny" opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. 

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny.pdf

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny_-_poradnik.pdf

Zdalne porady specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, posiedzenia grup roboczych w sprawie poszczególnych przypadków przemocy w rodzinie nie funkcjonują w sposób tradycyjny. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy bazę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacje znajdują się w zamieszczonym linku: files/2020/01/Baza_poradnictwa_specjalistycznego.docx

 

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Obrazek Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.
 
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

ObrazekJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online