Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Deklaracja dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku

 

Dostępność strony www

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej Strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty kawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i - (minus)
Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
Przejdź do menu głównego lewy Alt i m
Przejdź do menu prawego lewy Alt i p
Przejdź do treści lewy Alt i t
Przejdź do wyszukiwarki lewy Alt i s

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Ocimek
 • E-mail: jocimek@mgops.lubsko.pl
 • Telefon: 68 455 83 80/86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku
 • Adres: ul. 3 Maja 1
  68-300 Lubsko
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 455 83 83

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

I. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku przy ul. 3 Maja 1 jest budynkiem trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro), w którym pomieszczenia biurowe usytuowane są na dwóch pierwszych kondygnacjach. W budynku istnieją bariery architektoniczne w postaci schodów i wąskich korytarzy, które uniemożliwiają dostęp do wewnętrznych pomieszczeń osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada trzy wejścia: 

1. frontowe (od strony parkingu), do którego prowadzą dwustonne wysokie schody z poręczami, wejście jednoskrzydłowe usytuowane jest na wysokości schodów;

2. boczne - ewakuacyjne (przy parkingu od strony figury z pergolami), do którego prowadzą schody od strony chodnika do budynku oraz z korytarza do parteru, wejście dwuskrzydłowe - nie jest użytkowane i na co dzień zamknięte;

3. boczne (od strony parku z drewnianymi figurami - wejście do GKPRA w Lubsku), do którego prowadzi podest w górę i następnie wąskie schody z poręczą w dół, do pomieszczeń umieszczonych pod budynkiem, tj. m. in. siedziby GKRPA w Lubsku, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, magazynu odzieży używanej. Wejście jest jednoskrzydłowe usytuowane na poziomie podestu, od strony chodnika.

Pracownicy MGOPS wychodzą na zewnątrz budynku, aby załatwić interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim lub nie będącego w stanie pokonać barier architektonicznych. 

Na zewnątrz przy frontowych drzwiach wejściowych do budynku zamontowany jest dzwonek, po skorzystaniu z którego do drzwi wejściowych lub okna usytuowanego na tym samym poziomie podchodzi pracownik wskazując możliwość załatwienia danej sprawy. 

 

II. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze budynku usytuowane są dwa biura pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz księgowość i kasa. Na I piętrze, do którego prowadzą wysokie schody z poręczami, usytuowane są kolejne dwa biura pracowników socjalnych, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sekretariat i kierownictwo. Na każdej z kondygnacji znajdują się krzesła oraz biurko dla interesanta, który może w tym miejscu wypełnić dokumenty lub napisać podanie. W budynku nie ma windy, ani platformy dla wózków inwalidzkich na wyższe piętro. Pracownicy MGOPS z biur z wyższych kondygnacji schodzą i załatwiają sprawę na parterze z osobami, mającymi problem z pokonaniem schodów prowadzących na I piętro. Szerokość holu umożliwia swobodne poruszanie się przy pomocy sprzętu ortopedycznego, np. chodzika.

 

III. Opis dostosowań np. informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Na zewnątrz i wewnątrz budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących lub niewidomych.

 

IV. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku znajduje się parking dla pracowników MGOPS z jednym wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.

 

V. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

VI. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W MGOPS nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, jak i online.