Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Misja