Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu ZI

W dniu 16.11.2020 r. członkowie Komisji Konkursowej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku dokonali wyboru laureatów tegorocznego konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź". 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.

W związku z panującymi obecnie obostrzeniami nagrody zostaną przekazane do szkół, których uczniami są laureaci, w grudniu tego roku lub styczniu 2021 r., natomiast o terminie ich wręczenia będzie decydował dyrektor placówki. 

files/2020/Protok_z_KK-_konkurs_2020.pdf

III edycja konkursu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Kochaj - nie krzywdź"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku ogłasza III edycję konkursu profilaktycznego pn. "Kochaj - nie krzywdź".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej od II klasy wzwyż oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, tj.:

  •  klasa II - III
  •  klasa IV - V
  •  klasa VI - VIII
  •  klasy ponadpodstawowe.

Praca konkursowa ma na celu stworzenie loga - obrazka stanowiącego tło przypinki wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

Szczegóły w regulaminie:

files/2020/REGULAMIN_KONKURSU_PROFILAKTYCZNEGO-2020.docx

Konkurs trwa od 2 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Prace konkursowe należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. do godz. 14:00 do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Lubsku, ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko, pokój nr 7.

Serdecznie zapraszamy do udziału :o)

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poniżej przedstawiamy publikację "Osobisty plan awaryjny" opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. 

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny.pdf

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny_-_poradnik.pdf

Zdalne porady specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, posiedzenia grup roboczych w sprawie poszczególnych przypadków przemocy w rodzinie nie funkcjonują w sposób tradycyjny. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy bazę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacje znajdują się w zamieszczonym linku: files/2020/01/Baza_poradnictwa_specjalistycznego.docx

 

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonym

Obrazek Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.
 
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
• obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
• zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
• upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
• promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
• informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne).

ObrazekJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

Odwiedź również nasze strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online