Obrazek30 października 2017 r. zakończyła się VI edycja Klubu Integracji Społecznej w Lubsku. Zajęcia prowadzone były w 2 etapach: od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. i od 1 września 2017 r. do 30 października 2017 r.

Uczestniczkami było 18 kobiet, z których:

  • 2 nie ukończyły zajęć,
  • 5 podjęło prace społecznie-użyteczne,
  • 6 podjęło zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Zajęcia ze specjalistami obejmował swoim zakresem:

  • podniesienie umiejętności społecznych,
  • udzielenie pierwszej pomocy,
  • zasady zdrowego żywienia,
  • nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
  • rozwinięcie umiejętności manualnych poprzez zajęcia z dekorowania,
  • animację zabaw z dziećmi i kreatywność,
  • zajęcia z obsługi komputera.

Łączna liczba godzin szkoleniowych oraz warsztatów w obu etapach edycji wyniosła 122. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli zajęcia w KIS na zakończenie VI edycji otrzymali zaświadczenia.

Mamy nadzieję, że kolejny rok dla Klubu Integracji Społecznej będzie równie owocny, zaś przyszłym Klubowiczom przyniesie mnóstwo wrażeń i atrakcji.