Kierownik MGOPS - Laura Bondarenko
 

Zastępca kierownika MGOPS - Iwona Mikołajczyk

 

Kierownik Klubu Senior + - Iwona Mikołajczyk, tel. 68 457 61 96

 

Sekretariat - Specjalista ds. administracyjno-biurowych - Ewa Kwiatkowska, tel. 68 457 61 98

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej - Alicja Skiert, tel. 68 457 61 93

Specjalista pracy socjalnej - Magdalena Kucharska, tel. 68 457 61 92

Starszy pracownik socjalny - Beata Paluch, tel. 68 457 61 92

Specjalista pracy socjalnej - Elżbieta Kuziara, tel. 68 457 61 91

Specjalista pracy socjalnej - Magdalena Salach, tel. 68 457 61 89

Specjalista pracy socjlanej - Sylwia Żurawicz, tel. 68 457 61 90

Pracownik socjalny - Paulina Chuda-Jakimiak, tel. 68 457 61 94

 

Specjalista pracy socjalnej

Koordynator ds. dostępności - Aneta Gołaszewska, tel. 68 457 61 93

 

Pracownik socjalny

Koordynator ds. przemocy domowej - Agnieszka Lisowska, tel. 68 457 61 88, kom. 605 235 069

 

Asystenci rodzin:

Regina Ziane, Monika Fąfara tel. 68 457 61 87

 

Specjalista ds. dokumentacji, sprawozdawczości i ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Oskierko-Liczner, tel. 603061746

 

Główna księgowa - Wanda Dudziak, tel. 68 457 61 84

 

Specjalista ds. kadr i płac - Karolina Kaźmierczuk, tel. 68 457 61 85
 

Kasjer - Marta Basznica, tel. 68 457 61 95