Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Kadra

Kierownik - Lidia Rogacewicz, tel. 68 455 83 83

 

Zastępca kierownika

Kierownik Klubu Senior + - Iwona Mikołajczyk, tel. 68 455 83 82

 

Sekretariat - Specjalista ds. administracyjno-osobowych - Ewa Kwiatkowska, tel. 68 455 83 80

 

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej - Alicja Skiert, tel. 68 455 83 97

Specjalista pracy socjalnej - Magdalena Kucharska, tel. 68 455 83 85

Specjalista pracy socjalnej - Magdalena Salach, tel. 68 455 83 87

Pracownik socjalny - Beata Paluch, tel. 68 455 83 84

Pracownik socjalny - Elżbieta Kuziara, tel. 68 455 83 94

Pracownik socjalny - Sylwia Żurawicz, tel. 68 455 83 92

Pracownik socjalny - Aneta Gołaszewska, tel. 68 455 83 93

Pracownik socjalny - Paulina Chuda-Jakimiak, tel. 68 455 83 96

 

Pracownik socjalny

Koordynator ds. dostępności - Joanna Ocimek, tel. 68 455 83 86

 

Asystenci rodzin:

Regina Bankiewicz, Monika Fąfara, Elżbieta Będkowska tel. 68 455 83 89

 

Specjalista - koordynator Klubu Senior + - Ewelina Kuszaj, tel. 570 371 989

 

Specjalista ds. dokumentacji, sprawozdawczości i ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Agnieszka Wilgosz, tel. 68 455 83 88

 

Główna księgowa - Wanda Dudziak, tel. 68 455 83 90

 

Samodzielny referent ds. kadr - Karolina Kaźmierczuk

 

Kasjer - Aniela Radziuk, tel. 68 455 83 91

 

Sprzątaczka - Lidia Rytwińska