Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Aktualnie trwa ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”, realizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.

Jej celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach Kampanii zostały przygotowane, dedykowane dzieciom – uczniom szkół podstawowych (z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII), krótkie animowane formy filmowe, nawiązujące do jednego z bolesnych aspektów pandemii -  izolacji, osamotnienia – szczególnie dotkliwych w skutkach dla dzieci i młodzieży, narażonych na agresywne zachowanie ze strony rodziców czy opiekunów albo zaniedbanie.

 

Ważna informacja: podane linki:

  1. do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III https://we.tl/t-ayw24XRPkz
  2. do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII https://we.tl/t-ysmBYzXCRo

 

są aktywne do 17 grudnia br.

 

Jeżeli nie uda się pobrać animacji do tego czasu, wystarczy poinformować o tym drogą e-mailową realizatora Kampanii – Agencję Reklamową RADNA Sp. z o.o. (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wówczas zostaną wygenerowane i przesłane bezpośrednio pod podany adres e-mail nowe linki z animacjami do pobrania.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu ZI

W dniu 16.11.2020 r. członkowie Komisji Konkursowej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku dokonali wyboru laureatów tegorocznego konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź". 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.

W związku z panującymi obecnie obostrzeniami nagrody zostaną przekazane do szkół, których uczniami są laureaci, w grudniu tego roku lub styczniu 2021 r., natomiast o terminie ich wręczenia będzie decydował dyrektor placówki. 

files/2020/Protok_z_KK-_konkurs_2020.pdf

III edycja konkursu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Kochaj - nie krzywdź"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku ogłasza III edycję konkursu profilaktycznego pn. "Kochaj - nie krzywdź".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej od II klasy wzwyż oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, tj.:

  •  klasa II - III
  •  klasa IV - V
  •  klasa VI - VIII
  •  klasy ponadpodstawowe.

Praca konkursowa ma na celu stworzenie loga - obrazka stanowiącego tło przypinki wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

Szczegóły w regulaminie:

files/2020/REGULAMIN_KONKURSU_PROFILAKTYCZNEGO-2020.docx

Konkurs trwa od 2 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Prace konkursowe należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. do godz. 14:00 do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Lubsku, ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko, pokój nr 7.

Serdecznie zapraszamy do udziału :o)

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Poniżej przedstawiamy publikację "Osobisty plan awaryjny" opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. 

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny.pdf

 

files/2020/02/Osobisty_plan_awaryjny_-_poradnik.pdf

Zdalne porady specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, posiedzenia grup roboczych w sprawie poszczególnych przypadków przemocy w rodzinie nie funkcjonują w sposób tradycyjny. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy bazę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacje znajdują się w zamieszczonym linku: files/2020/01/Baza_poradnictwa_specjalistycznego.docx