Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

IV edycja konkursu pn. "Kochaj - nie krzywdź"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstwaowych do udziału w konkursie na wykonanie spotu profilaktycznego pod hasłem „Kochaj – nie krzywdź” - IV edycja. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r.

Adresatem konkursu są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Lubsko (w czterech grupach wiekowych - od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej). Celem konkursu jest:

  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  • budowanie w świadomości społecznej wizerunku rodziny bez przemocy,
  • pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach udzielających pomocy w środowisku lokalnym.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone oraz rozpowszechnione za pomocą mediów społecznościowych i stron internetowych szkół, Gminy Lubsko oraz placówek pomocowych.

Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do zaangażowania się w lokalną kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udział w niniejszym konkursie. 

Szczegóły w Regulaminie: files/REGULAMIN_KONKURSU-2022-znak_wodny.pdf

Antyprzemocowa linia pomocy

Szanowni Państwo, 

25 listopada nasza fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL dla osób uwikłanych w przemoc w intymnej relacji.

Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. 
Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy. A przez najbliższy miesiąc – oferujemy również wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie związanym z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki z doświadczeniem w interwencji kryzysowej.
Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Pomocy udziela zespół psychologów_żek: specjalistów_tek z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy oraz w interwencji kryzysowej. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
Linię pomocy SEXED.PL promujemy poprzez kampanię spotów filmowuch. 
W kampanię zaangażowali się znakomici aktorzy: Tomek Włosok, Jakub Gierszał, Julia Wieniawa, Marta Nieradkiewicz czy Masza Wągrocka. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w związkach oraz zachęcenie ludzi do niesienia pomocy.
Kampanię filmową mogą Państwo obejrzeć pod tutaj:
Będzie nam bardzo miło nawiązać z Państwem kontakt. 
 
Małgorzata Bartkowiak +48 607 291 312

"Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet"

 
plakat "Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet"W październiku 2021 roku Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA z Zielonej Góry wystartowało z projektem pt.“Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet.” Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach projektu uruchomiono pomoc ofiarom przemocy, pomoc osobom których prawa są łamane. 
Oferta obejmuje:
  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • dyżury osób pierwszego kontaktu, które pokierują osoby potrzebujące pomocy do specjalistów, umówią na spotkanie, przygotują plan pomocy,
  • telefon alarmowy.
Kontakt: telefoniczny, mailowy lub osobisty. Można kontaktować się też anonimowo.
Więcej informacji o projekcie na stronie: https://baba.org.pl/index.php/projekt-babska-interwencja/