W związku z ogłoszonym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, posiedzenia grup roboczych w sprawie poszczególnych przypadków przemocy w rodzinie nie funkcjonują w sposób tradycyjny. W związku z powyższym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy bazę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Informacje znajdują się w zamieszczonym linku: files/2020/01/Baza_poradnictwa_specjalistycznego.docx