Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubsku

III edycja konkursu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Kochaj - nie krzywdź"

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubsku ogłasza III edycję konkursu profilaktycznego pn. "Kochaj - nie krzywdź".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej od II klasy wzwyż oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, tj.:

  •  klasa II - III
  •  klasa IV - V
  •  klasa VI - VIII
  •  klasy ponadpodstawowe.

Praca konkursowa ma na celu stworzenie loga - obrazka stanowiącego tło przypinki wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

Szczegóły w regulaminie:

files/2020/REGULAMIN_KONKURSU_PROFILAKTYCZNEGO-2020.docx

Konkurs trwa od 2 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Prace konkursowe należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. do godz. 14:00 do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Lubsku, ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko, pokój nr 7.

Serdecznie zapraszamy do udziału :o)