Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku informuje, iz przystępuje do o realizacji projektu socjalnego pod nazwą - "Bliżej siebie - dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny z terenu miasta i gminy Lubsko, w których istnieją przesłanki do osłabienia więzi w tym: 11 rodziców oraz 31 dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Efektem realizacji projektu ma być wzmocnienie więzi emocjonalnej, poprawa komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi objawiające się tym, że dzieci będą chętniej i częściej prosić rodziców o pomoc w przeżywanych trudnościach, rodzice będą umieć rozmawiać z dziećmi o ich problemach.

Projekt realizowany będzie od maja 2023r. do listopada 2023r.