Misja

 

Od dnia 25.02.2021 r. rozpoczynamy dystrybucję kolejnej tury artykułów żywnościowych z Banków Żywności. Osoby zdeklarowane do korzystania z programu prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednio duże torby i respektowanie zaostrzonych zasad bezpieczeństwa publicznego ze względu na pandemię koronawirusa.

Jednocześnie informujemy wszystkie osoby zdeklarowane do uczestnictwa w programie, że mają obowiązek odbioru produktów żywnościowych w terminie 3 tygodni od dnia rozpoczęcia ich wydawania. Niewywiązanie się z powyższego skutkować będzie skreśleniem z listy odbiorców produktów żywnościowych od następnej tury ich wydawania.

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego prosimy upoważnić inną osobę i poinformować o tym MGOPS w Lubsku.

 

(nr telefonów do kontaktu: 068 455 83 80/82/84/85/86/87/92/93/94/96/97)