Misja

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON:

 • UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM
 • ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

można pobrać w:

 1. biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz parter)
 2. sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku (Lubsko, ul. 3 Maja 1, I piętro)
 3. ze strony internetowej:   
  turnus rehabilitacyjny http://pcprzary.pl/?cat=20 files/wniosek-na-turnus-rehabilitacyjny.docx
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze http://pcprzary.pl/?cat=21 files/przedmioty-ortopedyczne-i-rodki-pomocnicze-2.docx

Informujemy również, iż pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku służą pomocą przy wypełnianiu w/w wniosków. Aby skorzystać z pomocy  należy zgłosić się do sekretariatu MGOPS w Lubsku (Lubsko, ul. 3 Maja 1, I piętro), wcześniej można umówić się telefonicznie (tel. 68 455 83 80).

Pomoc udzielana będzie:

 • poniedziałek–czwartek 8:00 – 11:00
 • piątek                             8:00 – 10:00

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku prosimy aby posiadały następujące dokumenty/zaświadczenia:

 • aktualne orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (dobrze byłoby aby był to oryginał);
 • informacje o dochodach swoich/rodziny (w przypadku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 • (np. osoba składa wniosek w m-cu lutym b.r., ostatnim kwartałem dla tego wniosku będą miesiące: listopad 2021 r., grudzień 2021 r. oraz styczeń 2022 r. - potwierdzeniem uzyskanego dochodu za m-ce listopad i grudzień 2021 r. będzie PIT z Urzędu Skarbowego, natomiast potwierdzeniem dochodu za m-c styczeń 2022 r. będą miesięczne dochody uzyskiwane przez osobę/rodzinę ze stosunku pracy, świadczeń z ZUS etc.);
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni  (w przypadku dzieci/młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku 16 do 24 roku życia).