Misja

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21/z/2024 Burmistrza Lubska z dnia 23 lutego 2024r. uprzejmie informuję, iż w terminie do 8 marca 2024 r. nie wpłynęły do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku zastrzeżenia co do uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych (projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lubsko na lata 2024 - 2030)